Chính Sách Tiền Tệ Là Gì? Công Dụng & Vai Trò Của Chính Sách Tiền Tệ

Ngày nay, chính sách tiền tệ, còn được gọi là chính sách tiền tệ, được sử dụng khá rộng rãi để giúp nhà nước ổn định tiền tệ cho nhân dân. Chính sách tiền tệ của bạn là gì? Những ưu điểm và đặc điểm của nó là gì? Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của bạn nếu bạn tiếp tục theo dõi bài viết dưới đây.

Chính Sách Tiền Tệ Là Gì?

Cách tiếp cận ổn định tiền tệ bằng cách sử dụng các công cụ của hoạt động tín dụng và ngoại hối được gọi là chính sách tiền tệ. Điều này dẫn đến ổn định và phát triển nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng quốc gia.

Chính sách tiền tệ có tên tiếng anh là Monetary Policy
Chính sách tiền tệ có tên tiếng anh là Monetary Policy

Ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách này. Chính sách này nhằm mục đích ổn định giá cả, giảm thất nghiệp và tăng trưởng GDP. Thị trường tiền tệ có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách này. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến cả sản lượng cung và cầu chung. trở thành một công cụ hiệu quả để hỗ trợ ổn định kinh tế của chính phủ của chúng ta.

Chính Sách Tiền Tệ (Monetary Policy) Có Đặc Điểm Gì?

Chính sách tiền tệ có thể giống như tín dụng thắt chặt hoặc nới lỏng. Khi Cục Dự trữ Liên bang lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế quá nhanh hoặc giá tăng quá nhanh. Để thoát khỏi tình trạng này, Cục Dự trữ Liên bang sẽ thắt chặt các vị thế dự trữ bằng cách bán các chứng khoán của chính phủ. Quá trình này được gọi là rút nguồn dự trữ.

Những đặc điểm về chính sách tiền tệ
Những đặc điểm về chính sách tiền tệ

Tuy nhiên, khi Fed phát hiện ra rằng nền kinh tế đang tăng trưởng quá nhanh hoặc có nguy cơ suy thoái, Do đó, các khoản dự trữ mới sẽ được bơm vào hệ thống ngân hàng. tại các trung tâm giao dịch chứng khoán để mua chứng khoán Fed sẽ mở rộng thị trường bằng cách mua chứng khoán thay vì bán chúng. Thay vì thu hẹp dự trữ ngân hàng Điều này sẽ giúp các ngân hàng đáp ứng các yêu cầu dự trữ. bên cạnh việc thực hiện các khoản vay mới.

Ngoài việc thực hiện chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang cũng kiểm soát một số tín dụng có lựa chọn nhằm điều chỉnh chi phí tín dụng hợp lý. Các yêu cầu bao gồm sự thuyết phục tinh thần cao và bảo chứng đối với các chứng khoán được mua thông qua thương nhân hoặc nhà môi giới. Bởi vì điều này, Cục Dự trữ Liên bang đã sử dụng sức ép không chính thức để thuyết phục các ngân hàng tiếp tục tuân thủ các khuyến nghị của mình.

Phân Loại Chính Sách Tiền Tệ

Chính sách tiền tệ có hai loại. Chính sách tiền tệ được thắt chặt và mở rộng.

Chính Sách Tiền Tệ Mở Rộng

Chính sách tiền tệ mở rộng, còn được gọi là nới lỏng, Chính sách này của Ngân hàng Trung ương đã giảm lãi suất bằng cách mở rộng cung tiền lớn hơn mức thông thường hỗ trợ nền kinh tế. Do đó, tổng cầu tăng lên, giúp tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách thúc đẩy đầu tư. Điều này dẫn đến sự mở rộng của nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp giảm và thu nhập tăng.

Để đạt được mục tiêu của chính sách tiền tệ mở rộng. Ngân hàng trung ương thông thường có thể thực hiện một trong ba cách sau:

 • Hạ thấp tỷ lệ dự trữ mặc định.
 • Hạ thấp mức lãi suất chiết khấu.
 • Mua vào trên thị trường chứng khoán.

Một số tình huống có thể cho phép triển khai hai hoặc ba phương pháp cùng lúc.

Các chính sách nới lỏng tiền tệ được áp dụng trong nền kinh tế vĩ mô khi nền kinh tế bị suy thoái trầm trọng và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh. Vì vậy, chính sách mở rộng này cũng liên quan đến chính sách chống suy thoái.

Chính Sách Tiền Tệ Thắt Chặt

Chính sách tiền tệ thắt chặt, còn được gọi là chính sách thu hẹp, là loại chính sách mà Ngân hàng Trung ương thực hiện nhằm hỗ trợ giảm cung tiền kinh tế. Điều này làm tăng lãi suất thị trường. Thu hẹp tổng cầu và từ đó giảm giá chung.

Nền kinh tế của một quốc gia đã có sự phát triển thái quá, ngày càng lạm phát mạnh, thường không được áp dụng chính sách thắt chặt này. Do đó, chính sách tiền tệ nghiêm ngặt cũng có nghĩa là chống lạm phát.

để thực hiện chính sách này. Ngân hàng Trung ương thường thực hiện các biện pháp nhằm giảm mức cung tiền, chẳng hạn như:

 • Tăng mức dự trữ bắt buộc.
 • Bán ra trên thị trường chứng khoán.
 • Kiểm soát tín dụng nghiêm ngặt và tăng lãi suất chiết khấu

Căn cứ vào hoạt động kinh tế. Ngân hàng Trung ương có thể thực hiện một trong hai chính sách tệ tiền nói trên theo từng thời kỳ phát triển của kinh tế vĩ mô. trong nỗ lực ổn định nền kinh tế quốc gia.

Chính Sách Tiền Tệ Có Mục Tiêu Gì?

Tìm hiểu về mục tiêu
Tìm hiểu về mục tiêu

Kiểm Soát Lạm Phát Và Giữ Ổn Định Giá Trị Đồng Tiền

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương được quyền tác động đến giá trị đồng tiền của quốc gia chúng ta. Sức mua đối ngoại, là tỷ giá của đồng tiền quốc gia so với ngoại tệ, là một trong hai yếu tố quan trọng để đánh giá giá trị của đồng tiền ổn định. Ngoài ra, sức mua đối nội của đồng tiền, bao gồm chỉ số giá cả hàng hóa và dịch vụ quốc gia.

Nhưng mục tiêu của chính sách tiền tệ là bình ổn giá trị đồng tiền không có nghĩa là tỷ lệ lạm phát bằng không. Do đó, nền kinh tế không thể phát triển như thế này. Việc kiểm soát lạm phát ở một mức hợp lý, thường là ở một con số nhất định, sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế khi nền kinh tế trì trệ.

Tham khảo: Biên lợi nhuận là gì?

Tạo Việc Làm Và Giảm Tỷ Lệ Thất Nghiệp

Việc mở rộng hay thắt chặt chính sách này đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng các nguồn lực xã hội và quy mô sản xuất kinh doanh. Từ đó, nó có tác động ít nhiều đến tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế. Tỷ lệ lạm phát phải tăng để giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Tăng Trưởng Nền Kinh Tế

Mọi chính phủ luôn muốn tăng trưởng kinh tế. các chính sách kinh tế vĩ mô của quốc gia để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Việc duy trì giá trị đồng bản tệ là đặc biệt quan trọng. Nó chứng tỏ lòng tin của người dân đối với chính phủ. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi hai mục tiêu trên được hoàn thành một cách hài hòa nhất.

Các mục tiêu trên luôn có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ và không tách rời với nhau. Tuy nhiên, các mục tiêu này có thể mâu thuẫn với nhau hoặc thậm chí triệt tiêu nhau khi xem xét trong thời gian ngắn hạn. Để đạt được các mục tiêu tốt nhất, Ngân hàng Trung ương cần phối hợp nhịp nhàng với các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Sự ổn định giá là mục tiêu chính của loại chính sách tiền tệ này đối với phần lớn Ngân hàng Trung ương các nước.

Chính Sách Tiền Tệ Có Ảnh Hưởng Gì Đến Nền Kinh Tế?

Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ (Monetary Policy)
Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ (Monetary Policy)

Các yếu tố sau đây ảnh hưởng đáng kể đến chính sách này trong nền kinh tế vĩ mô:

Tính Cạnh Tranh Và Đa Dạng Hóa Thị Trường Tài Chính

khi thị trường tài chính không cạnh tranh nhiều Khi các ngân hàng lớn chiếm phần lớn thị phần, khả năng điều tiết của chính sách đa phần sẽ luôn bị ảnh hưởng. Chính sách này bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự phát triển của các thị trường khác, chẳng hạn như thị trường bảo hiểm, chứng khoán và thị trường phát sinh.

Tình Trạng Tài Chính Của Cá Nhân, Hộ Gia Đình Và Doanh Nghiệp

Chính sách của quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. Chính sách tiền tệ có ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng tài chính ban đầu của cả cá nhân và doanh nghiệp. Do đó, nếu các quốc gia đầu tư và tiêu dùng phần lớn dựa trên tiết kiệm tác động của chính sách này sẽ rất lớn nếu tái đầu tư từ lợi nhuận.

Chính Sách Ngoại Hối

Chính sách ngoại hối sẽ ít ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ khi các giao dịch vốn được tự do hóa. Hơn nữa, khả năng thay thế giữa tài sản quốc tế và quốc tế. Điều này cho thấy rằng việc có được dòng vốn từ nước ngoài sẽ giúp các công ty giảm phụ thuộc vào tín dụng trong nước. Do đó, tác động của chính sách lên tổng cầu sẽ giảm đi.

Tình Trạng Đô La Hóa Trên Thị Trường Tài Chính

Khả năng đo lường cung tiền trong nền kinh tế sẽ bị hạn chế do tình trạng đô la hóa bằng tiền mặt. Rủi ro về chênh lệch loại tiền tệ và mất cân đối kỳ hạn sẽ xảy ra khi tồn tại tình trạng đó giữa bên tài sản có và bên tài sản nợ.

Các Công Cụ Của Chính Sách Tiền Tệ

Gồm có 6 công cụ chính cụ thể dưới đây:

Một số công cụ chính dưới đây
Một số công cụ chính dưới đây

Tái Cấp Vốn

Đây là loại tín dụng mà Ngân hàng Trung ương cung cấp cho các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Trung ương đã tăng lượng tiền cung ứng khi cấp tín dụng. Hơn nữa, thành lập ngân hàng thương mại và sản xuất tiền tệ. Khả năng thanh toán của Ngân hàng thương mại được khai thông.

Tỷ Lệ Dự Trữ Bắt Buộc

Đây là tỷ lệ giữa tổng số tiền gửi huy động và số lượng phương tiện cần vô hiệu hóa trên. Từ đó, khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại, còn được gọi là cho vay, được điều chỉnh.

Nghiệp Vụ thị Trường Mở

Tại thị trường tiền tệ, Ngân hàng Trung ương mua và bán giấy tờ có giá trị ngắn hạn theo cách này. điều chỉnh cung cầu các loại giấy tờ có giá trị, ảnh hưởng đến khối lượng dự trữ của các [ngân hàng thương mại]. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại, dẫn đến sự thay đổi giữa việc cung cấp hoặc cung cấp khối lượng tiền tệ.

Lãi Suất Chiết Khấu

Đây là mức lãi suất được ngân hàng Trung ương áp dụng thường xuyên dựa trên mục tiêu của chính sách này. Ngoài ra, xu hướng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

Điều này cho thấy rằng ngân hàng thương mại có nguy cơ ít tiền mặt khi lãi suất chiết khấu cao. Ngân hàng sẽ có động thái tăng tỷ lệ dự trữ tiền mặt khi khó đáp ứng nhu cầu rút tiền cách bất thường của khách hàng. Cung tiền trên thị trường sẽ giảm ít nhiều sau đó.

Tham khảo: Lãi suất chiết khấu là gì?

Hạn Mức Tín Dụng

là công cụ hành chính trực tiếp của Ngân hàng Trung ương nhằm hạn chế sự gia tăng tín dụng của các tổ chức tín dụng. Hạn mức tín dụng cũng là mức dư nợ tối đa mà các Ngân hàng thương mại phải chấp hành theo yêu cầu của Ngân hàng Trung ương khi cung cấp tín dụng cho nền kinh tế.

Tham khảo: Rủi ro tín dụng là gì?

Tỷ Giá Hối Đoái

Tỷ giá hối đoái là mức độ sức mua giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ. Nó cho thấy sức mua của đồng nội tệ và quan hệ cung cầu ngoại hối. Điều tiết cung cầu ngoại tệ được hỗ trợ bởi công cụ, đòn bẩy là tỷ giá hối đoái chính. ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất trong nước và xuất nhập khẩu.

Tình hình sản xuất và tài chính bị ảnh hưởng nhạy bén bởi tỷ giá hối đoái này. Cán cân thanh toán quốc tế, tiền tệ, thu hút vốn đầu tư, dự trữ quốc gia và xuất nhập khẩu hàng hóa Vì tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến lưu thông tiền tệ nên nó không thể được sử dụng làm công cụ chính sách tiền tệ. Nhưng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, tỷ giá sẽ được coi là một công cụ chính sách quan trọng.

Vai Trò Của Chính Sách Tiền Tệ Đối Với Nền Kinh Tế

Các chính sách tiền tệ là một phần rất quan trọng của nền kinh tế vĩ mô để điều tiết lưu lượng tiền lưu thông trong thị trường. Đặc biệt như:

 • Giúp tăng trưởng kinh tế: Đây là mục tiêu chính trong chính sách của mọi quốc gia. Theo đó, số cầu tổng quát và lãi suất là hai thành phần quan trọng góp phần vào sự gia tăng này.
 • Giúp kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp: Chính sách này đã ảnh hưởng đến việc sử dụng các nguồn lực xã hội một cách hiệu quả. Khi tác động đến quy mô sản xuất của doanh nghiệp, nó sẽ dẫn đến sự gia tăng hoặc giảm nhân lực. Ngoài ra, điều này sẽ tăng hoặc giảm tỷ lệ thất nghiệp.
 • Giúp ổn định giá thị trường bằng cách cân bằng lượng tiền và hàng hóa. Sự ổn định này sẽ thu hút vốn đầu tư bằng cách tạo ra một môi trường đầu tư ít thay đổi. Và khuyến khích sản xuất trong và ngoài nước mang lại lợi ích cho thị trường.
 • Giúp ổn định lãi suất: Khi lãi suất cơ bản được ổn định, lãi suất tín dụng ngân hàng thương mại cũng sẽ ít thay đổi hơn. Xã hội sẽ thiết lập hệ thống lãi suất linh hoạt hơn sau đó.
 • Giúp thị trường tài chính và ngoại hối ổn định: Với chính sách này, đóng một vai trò đáng kể trong việc khôi phục lại thị trường tài chính. Sẽ giúp chính phủ đưa ra những quyết định tốt hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế:

FAQ – Chính Sách Tiền Tệ

Sự Khác Biệt Giữa Chính Sách Tiền Tệ Với Chính Sách Tài Khóa

Hai chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô quan trọng là chính sách tiền tệ và tài khóa. Nhưng hai chính sách này có khá nhiều điểm khác biệt, chi tiết được cập nhật sau đây:

Tiêu Chí Chính Sách Tiền Tệ Chính Sách Tài Khóa
Định nghĩa Chúng tôi đã nêu ở phần trên Là việc sử dụng chi tiêu Chính phủ và thu ngân sách để tác động đến nền kinh tế.
Nguyên tắc Thao túng lượng cung tiền để ảnh hưởng đến kết quả kinh tế, tỷ giá đối hoái, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp… Thao túng mức độ tổng cầu trong nền kinh tế để đạt những mục tiêu kinh tế như: tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả và đáp ứng việc làm đầy đủ.
Công cụ thực hiện chính sách
 • Chính sách tỷ giá đối hoái
 • Lãi suất
 • Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
 • Nghiệp vụ thị trường mở
 • Số tiền chi tiêu và thuế của chính phủ
Người tạo chính sách Ngân hàng Trung ương Chính phủ

Chính Sách Tiền Tệ Dưới Chế Độ Tỷ Giá Đối Hoái Là Gì?

Nói cách khác, mức tỷ giá đối hoái ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách của mỗi quốc gia. Do đó:

 • Khi chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi được thực hiện, khả năng của chính phủ trong việc thiết lập một chính sách tiền tệ nội địa độc lập nhằm hỗ trợ ổn định nền kinh tế của quốc gia sẽ bị hạn chế. Thật vậy, chế độ tỷ giá hối đoái cố định được nhiều chính phủ ủng hộ vì nó mang lại sự ổn định.
 • Sự ổn định sẽ đến từ chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách nhằm duy trì tỷ giá hối đoái cố định sẽ tương đối khó khăn và tốn kém. Trên hết, chế độ này có thể khiến chính sách không hiệu quả.

Như Thế Nào Là Chính Sách Tiền Tệ Thu Hẹp?

Chính sách tiền tệ thu hẹp, còn được gọi là chính sách tiền tệ thúc đẩy. Chính sách này được thực hiện bằng cách Ngân hàng Trung ương tăng các mức lãi suất cơ bản khác nhau. hoặc các cách khác để tăng cung tiền trên thị trường.

Bằng cách giới hạn lượng tiền đang lưu thông trên thị trường hiện tại, chính sách này nhằm mục đích giảm lạm phát. Chính sách này cũng nhằm mục đích hạn chế lượng vốn đầu tư. Ngoài ra, chính sách mở rộng trước đó đã tạo ra nền tảng không bền vững.

Chính Sách Tiền Tệ Lạm Phát Có Nghĩa Là Gì?

Nó thực sự là chính sách thu hẹp. Chính sách này sẽ được thực thi trong khi nền kinh tế của quốc gia phát triển theo cách thái quá. Vì vậy, chính sách tiền tệ nghiêm ngặt là chính sách chống lạm phát hoặc lạm phát.

Phần Kết

Một trong những chính sách quan trọng hỗ trợ ổn định việc tăng trưởng kinh tế là chính sách tiền tệ. Thông tin chi tiết về chính sách tiền tệ, công cụ và tác động của nó đối với nền kinh tế của Việt Nam có thể được tìm thấy ở đây. Hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ vấn đề này từ bài viết này.

Thông tin được biên tập bởi: InfoBankVn

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *