Doanh Thu Thuần Là Gì? Công Thức Tính Doanh Thu Thuần Chuẩn Nhất

Doanh thu là mục tiêu chính của người làm kinh doanh. Đồng thời là yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài của mọi công ty. Do đó, có phải doanh thu và “doanh thu thuần” là một? Tìm hiểu ngay dưới bài viết sau để tìm ra câu trả lời chính xác nhất nhé!

Xem thêm:

Doanh Thu Thuần Là Gì?

Lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán được gọi là doanh thu. Các hoạt động kinh doanh và sản xuất thông thường mang lại doanh thu. Vốn chủ sở hữu của một công ty tăng lên do doanh thu. Nhưng doanh thu không bao gồm vốn chủ sở hữu hoặc cổ đông. Tên tiếng Anh cho doanh thu thuần là doanh thu thuần.

Doanh thu thuần chính là doanh thu thực
Doanh thu thuần chính là doanh thu thực

Tuy nhiên, doanh thu thuần chính là doanh thu bán hàng sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, doanh thu hàng bán bị trả lại và một số giảm giá bán hàng.

Xem thêm: Biên lợi nhuận là gì?

Doanh Thu Thuần Được Sử Dụng Vào Mục Đích Gì?

Hiện nay, doanh thu thuần trên thị trường được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Chủ doanh nghiệp sẽ nhận biết từ kết quả kinh doanh. Ngoài ra, đánh giá cụ thể tình hình chung mà công ty đã lỗ hay lãi trong thời gian qua.

Doanh nghiệp sẽ nhận lãi hấp dẫn nếu kết quả hoạt động kinh doanh phát triển. Điều này cho phép công ty duy trì và phát triển theo kế hoạch. dựa trên doanh thu thuần. Chủ doanh nghiệp sẽ chủ động thay đổi chiến lược để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Để xác định kết quả hoạt động của mình, các doanh nghiệp thường sử dụng công thức tính doanh thu kinh doanh thực. Nói cách khác, doanh thu thuần của một doanh nghiệp có thể được tính toán bằng cách chia doanh thu, giá vốn và chi phí quản lý kinh doanh.

Công Thức Tính Doanh Thu Thuần Như Thế Nào?

theo quyết định của chính phủ số 15/2006/QĐ-BTC. Sau đây là cách tính cụ thể công thức:

Chiết khấu bán hàng sẽ làm giảm doanh thu kinh doanh. Sau đó tiếp tục trừ giảm giá hàng hóa bàn, hàng hóa bán bị trả lại và thuế gián thu. Một cách đơn giản, doanh thu thực là tổng doanh thu của công ty trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu. Về cụ thể:

Doanh thu thuần được tính bằng doanh thu trừ giá vốn và chi phí quản lý kinh doanh.

Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, giảm giá hàng bán, giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại là một số trong số các khoản giảm trừ này. Ngoài ra, có thuế giá trị nâng cao.

Công thức tính chính xác nhất
Công thức tính chính xác nhất

So Sánh Doanh Thu Thuần Với Doanh Thu, Lợi Nhuận

Dưới đây, Bank Credit sẽ so sánh các điểm khác biệt giữa doanh thu thuần và lợi nhuận kinh doanh để các bạn hiểu rõ hơn. Cụ thể là:

So sánh với doanh thu

Doanh thu thuần chính là số tiền mà một công ty kiếm được sau khi trừ đi khoản giảm trừ doanh thu. Tuy nhiên, doanh thu chính là tổng giá trị kinh doanh thu được từ việc bán hoặc tiêu thụ hàng hóa.

Công thức để xác định doanh thu thực là tổng doanh thu của công ty trừ khoản giảm trừ doanh thu. Trong đó, chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại, giả giá hàng hóa và thuế gián thu sẽ được giảm trừ. Đối với doanh thu, công thức sẽ được sử dụng. Tổng giá trị của sản phẩm hoặc đơn hàng bán ra nhân với giá trị của mỗi sản phẩm và cộng với giá trị của các khoản phụ khác.

So sánh lợi nhuận

Bởi vì các công ty có thể thu được doanh thu cao, có thể bạn không biết rằng doanh thu thuần không được coi là lợi nhuận. Mặt khác, vốn đầu tư kinh doanh chắc chắn không cao hơn lợi nhuận khi tính ra.

Lợi nhuận chính là khoản tiền tương đương giữa tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm trừ giá thành toàn bộ sản phẩm và trừ thuế theo luật pháp. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế là hai loại lợi nhuận chính hiện có.

Nếu dựa vào công thức tính, doanh thu thuần bằng tổng doanh thu trừ các khoản giảm trừ
Nếu dựa vào công thức tính, doanh thu thuần bằng tổng doanh thu trừ các khoản giảm trừ

Nếu bạn sử dụng công thức tính, doanh thu thực sẽ được tính bằng tổng doanh thu trừ các khoản giảm trừ. Tất cả các loại lợi nhuận kinh doanh sẽ được đánh giá theo cách riêng biệt. Về cụ thể:

  • Lợi nhuận trước thuế: Doanh thu thuần là tổng giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng và chi phí kinh doanh.
  • Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận trước thuế là tiền thuế thu nhập mà công ty nộp cho ngân sách của quốc gia trong một kỳ.

Tham khảo:

Doanh Thu Thuần Chịu Ảnh Hưởng Bởi Yếu Tố Nào?

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thực tế của một công ty, chẳng hạn như:

  • Khối lượng tiêu thụ và sản xuất sản phẩm.
  • Chất lượng dịch vụ tiêu thụ và sản phẩm.
  • Giá bán.
  • Kết cấu sản phẩm được tiêu thụ.
  • Chính sách bán hàng.

Một Số Câu Hỏi Liên Quan Doanh Thu Thuần

ROS – Tỷ Suất Sinh Lời Trên Doanh Thu Thuần

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần của doanh nghiệp (ROS) là từ tiếng Anh cho Return On Sales. Tỷ suất cho biết được doanh thu thuần từ bán hàng hóa và dịch vụ là bao nhiêu? Ngoài ra, ROS cao hơn đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Doanh Thu Ròng Có Phải Là Net Revenue Không?

Doanh thu ròng và doanh thu ròng không giống nhau. Mọi người đều biết rằng doanh thu ròng là tổng doanh thu từ tất cả các hoạt động của công ty bị ảnh hưởng bởi lãi suất vay. Doanh thu ròng bao gồm cả phần chi phí cho tất cả các hoạt động, chẳng hạn như chi tiền mặt, bảo trì và hành chính.Mặt khác, chi phí bán hàng, quản lý, tài chính và nợ sẽ được trừ ra.

Phần Kết

Do đó, chúng tôi đã cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về “doanh thu thuần” để tham khảo. Tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu và phân biệt doanh thu thực với doanh thu.

Thông tin được biên tập bởi: InfoBankVn

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *