Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa

Trong kinh doanh, số lượng “vòng quay vốn lưu động” rất quan trọng đối với sự thành bại hoặc thất bại của một doanh nghiệp. Tóm lại, vốn lưu động là gì? Cách tính toán vòng quay VLĐ là gì? Mọi câu hỏi của bạn sẽ có câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Vốn Lưu Động Là Gì?

[Vốn dựa trên lưu động] Tài sản lưu động, có giá trị ngắn hạn như tiền lương, tiền đầu tư hoặc một số tài sản ngắn hạn khác, còn được gọi là tài sản lưu động, viết tắt WC. Vốn lưu động cũng được coi là mức tiền mặt hiện có để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh và sản xuất của công ty.

Vốn Lưu Động Là Gì?
Vốn Lưu Động Là Gì?

Nếu doanh nghiệp không có nhiều vốn lưu động trong quá trình hoạt động, điều đó sẽ có tác động đáng kể. Cũng có những hạn chế về hàng về kho và khả năng mở rộng kinh doanh, chẳng hạn như chậm lương nhân viên.

Công Thức Tính Vốn Lưu Động

Công thức đơn giản để tính toán vốn lưu động rất đơn giản. Khách hàng có thể áp dụng các công thức được liệt kê bên dưới:

Vốn lưu động là tổng tài sản ngắn hạn trừ nợ ngắn hạn.

Theo đó:

  • Tài sản ngắn hạn: Là loại tài sản mà công ty sở hữu với thời gian luân chuyển ngắn, tính theo một năm hoặc một kỳ kinh doanh. tiền tệ, khoản tiết kiệm, hàng hóa và đầu tư ngắn hạn
  • Nợ ngắn hạn là các khoản thanh toán trong một năm bao gồm nợ, chi phí ngắn hạn…

Công Thức Tính Vốn Lưu Động Bình Quân

Cách tính vốn lưu động bình quân như sau:

Vốn lưu động trung bình = Tổng tiền lưu động trong 12 tháng và 12 tháng

Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?

Đây là số ngày cần thiết để hoàn thành một chu kỳ kinh doanh. Chỉ số vòng quay vốn lưu động cao hơn cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động với mức độ ổn định và hiệu quả cao hơn.

Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?
Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?

Doanh nghiệp hoạt động từ khâu đầu tiên cho đến khi bán sản phẩm và thu được tiền để tiếp tục sản xuất. Điều này cho thấy rằng công ty đã hoàn thành một chu kỳ kinh doanh, hoặc vòng quay vốn.

Ngược lại, chỉ số vòng quay VLĐ thấp cho thấy chu kỳ kinh doanh của công ty kéo dài do hàng tồn kho, luân chuyển hàng hóa hoặc thu hồi vốn. cho thấy công ty không hoạt động hiệu quả.

Công Thức Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động Chuẩn Xác

Sau đây là cách tính công thức tính:

Vòng quay của vốn lưu động bình quân bằng doanh thu thuần chia cho vốn lưu động bình quân.

Trong đó:

  • Doanh thu thuần: Sau khi trừ các chi phí, thuế và chiết khấu, đây là doanh thu còn lại của công ty.
  • Vốn lưu động bình quân: được xác định bằng cách chia lượng vốn lưu động của cả doanh nghiệp cho mười hai tháng trước đó và lấy bình quân.

Ý Nghĩa Của Vòng Quay Vốn Lưu Động Trong Kinh Doanh

Kết quả của việc tính vòng quay vốn lưu động giúp các công ty đánh giá hiệu quả kinh doanh của họ. Vòng quay vốn lớn có nghĩa là doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, chi phí có thể giảm hoặc vẫn còn.

Ngược lại, vòng quay vốn lưu động thấp chỉ ra rằng công ty không hoạt động hiệu quả.

Số Vòng Quay Vốn Lưu Động Bao Nhiêu Là Tốt Nhất?

Vòng quay VLĐ không giới hạn bởi số lượng vì các doanh nghiệp khác nhau. Để thực hiện các phân tích cụ thể, các doanh nghiệp nên sử dụng công thức tính vòng quay vốn. Đó là cơ sở để phát triển.

Mặt khác, vòng quay vốn không phải là cách để đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài vòng quay vốn, các hoạt động phát triển kinh doanh, tài sản cố định và phương pháp sinh lời của vốn cũng cần được xem xét.

Tham khảo:

Chia Sẻ Cách Quản Lý Vòng Quay Vốn Lưu Động

Các doanh ngừng phải luôn cải thiện và nâng cao vòng quay VLĐ để các doanh nghiệp có thể phát triển tốt. Để đạt được điều đó, công ty có thể sử dụng những cách sau:

Doanh nghiệp cần quản lý tốt số vòng quay VLĐ
Doanh nghiệp cần quản lý tốt số vòng quay VLĐ

Quản Lý Dòng Tiền Mặt

Cần xác định số tiền hiện có trong tài khoản của công ty. Và cách chi tiêu cho các khoản kinh doanh. Các công ty có thể sử dụng quản lý tiền mặt để thiết lập kế hoạch sử dụng và kiểm soát.

Quản Lý Hàng Tốn Kho

Do lượng hàng tồn kho quá lớn của công ty, việc thu hồi vốn chậm. ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh và vốn lưu động. Để ngăn chặn ứ đọng hàng hóa, sự sản xuất tràn lan nên được giảm bớt.

Quản Lý Các Khoản Nợ

Vòng quay vốn lưu động bị cản trở rất nhiều bởi nợ. Các công ty phải theo dõi công nợ của họ thường xuyên. Cần liên hệ với các đối tác ngay khi đến hạn thanh toán để đảm bảo công nợ được hoàn thành theo dự kiến.

Kết Luận

Tất cả những gì bạn cần biết về vòng quay vốn lưu động đều có ở đây. Tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp các bạn và các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về ý nghĩa của vốn lưu động và cách tính nó để quản lý tốt hơn công việc của họ.

Thông tin được biên tập bởi: InfoBankVn

Tìm hiểu thêm các kiến thức sau:

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *